منوی دسته بندی

سبد خرید شما خالی است.

نقش موافقت نامه‌های تجارت آزاد منطقه‌ای بر همگرایی منطقه‌ای و امنیت مرزی (مطالعه موردی نفتا و اکو)

*دکتر فرید سلطان قیس چکیده موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه یا چندجانبه که معمولاً در قالب موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای نیز گنجانده می‌شوند؛ توسط دولت‌ها منعقد می‌گردند. این موافقتنامه‌ها که در قالب موافقتنامه‌های…