منوی دسته بندی

سبد خرید شما خالی است.

مقالات

نقش موافقتامه‌های تجارت آزاد منطقه‌ای بر همگرایی منطقه‌ای و امنیت مرزی (مطالعه موردی نفتا و اکو)

*دکتر فرید سلطان قیس چکیده موافقتنامه‌های تجاری دوجانبه یا چندجانبه که معمولاً در قالب موافقتنامه‌های تجاری منطقه‌ای نیز گنجانده می‌شوند؛ توسط دولت‌ها منعقد می‌گردند. این موافقتنامه‌ها که در قالب موافقتنامه‌های…

عروس قفقاز در حجله اسرائیل

ظهور رژیم صهیونیستی در شمالغربی ایران و منطقه قفقاز موجب پیچیدگی روابط کشورهای همسایه در دو سوی ارس و تقابلات گاه و بی گاهی شده است که به تعبیر هر…